Продажби

Name Floor Area Bedrooms View Price Status
Апартамент А1 - обзаведен II 120.69 1 City 170 000.00 Eur Free
Апартамент А2 - обзаведен II 77.33 1 City 130 000.00 Eur Free
Апартамент А3 - обзаведен II 73.76 1 City 130 000.00 Eur Free
Апартамент А4 - обзаведен II 107.53 1 Sea 210 000.00 Eur Free
Апартамент А5 - обзаведен II 137.13 2 Sea 235 000.00 Eur Free
Апартамент А6 - обзаведен II 59.74 1 Sea 130 000.00 Eur Free
Апартамент А10 - обзаведен III 82.57 1 City 130 000.00 Eur Free
Апартамент А11 - обзаведен III 59.83 1 City 110 000.00 Eur Free
Апартамент А12 - обзаведен III 58.19 1 City 110 000.00 Eur Free
Апартамент А13 - обзаведен III 66.72 1 Sea 0.00 Eur Sold
Апартамент А14 - обзаведен III 95.08 2 Sea 235 000.00 Eur Free
Апартамент А15 - обзаведен III 59.74 1 Sea 0.00 Eur Sold
Апартамент А19 - обзаведен IV 82.57 1 City 140 000.00 Eur Free
Апартамент А20 - обзаведен IV 59.83 1 City 110 000.00 Eur Free
Апартамент А21 - обзаведен IV 58.19 1 City 110 000.00 Eur Free
Апартамент А22 - обзаведен IV 66.72 1 Sea 0.00 Eur Sold
Апартамент А23 - обзаведен IV 95.08 2 Sea 235 000.00 Eur Free
Апартамент А24 - обзаведен IV 59.74 1 Sea 145 000.00 Eur Free
Апартамент А27 - обзаведен V 104.36 2 City 220 000.00 Eur Free
Апартамент А28 - обзаведен V 145.55 2 Sea 370 000.00 Eur Free
Апартамент А29 - обзаведен V 160.47 2 Sea 0.00 Eur Sold
Студио Б1 - обзаведен I 73.01 1 City 0.00 Eur Sold
Студио Б2 - обзаведен I 74.46 1 City 110 000.00 Eur Free
Студио Б3 - обзаведен I 76.15 1 Sea/City 110 000.00 Eur Free
Апартамент Б7 - обзаведен II 60.90 1 Sea 0.00 Eur Sold
Апартамент Б8 - обзаведен II 58.60 1 Sea 145 000.00 Eur Free
Апартамент Б9 - обзаведен II 86.26 1 Sea 0.00 Eur Sold
Апартамент Б16 - обзаведен III 60.90 1 Sea 0.00 Eur Sold
Апартамент Б17 - обзаведен III 58.60 1 Sea 0.00 Eur Sold
Апартамент Б18 - обзаведен III 86.26 1 Sea 0.00 Eur Sold
Апартамент Б25 - обзаведен IV 60.90 1 Sea 155 000.00 Eur Free
Апартамент Б26 - обзаведен IV 148.24 2 Sea 370 000.00 Eur Free
Centered Div Grid

Нашите партньори

greenparadise
ibook
aspeninvest
hotelchernomorec